Türk İstatistik Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyurusu

TÜRK İSTATİSTİK DERNEĞİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

Derneğimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda verilen gündem konularını görüşmek üzere 30 Eylül 2022 tarihinde saat 18:00’de Ankara Üniversitesi Şevket Aziz Kansu Binası Kat 3 Beşevler – Ankara adresinde yapılacaktır.

Anılan tarihte yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda ikinci toplantı 26 Kasım 2022 tarihinde saat 10.00’da Ankara Üniversitesi Şevket Aziz Kansu Binası Zemin Kat Konferans Salonu Beşevler – Ankara adresinde yapılacaktır.

GÜNDEM

1. Açılış ve Yoklama

2. Ulu Önder ATATÜRK, Şehitlerimiz ve kaybettiğimiz meslektaşlarımız adına Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

3. Divan Kurulunun Seçimi

4. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Görüşülmesi

5. Bütçe Programının Görüşülmesi

6. Denetleme Kurulu Raporunun Görüşülmesi

7. Yönetimin, Denetimin ve Bütçenin İbrazı

8. Yeni Yönetim ve Denetim Kurullarının Seçimi

9. Dilek ve Temenniler

10. Kapanış