Prof. Dr. Serpil Cula

culaE-mail:  scula@baskent.edu.tr

Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü’nden lisans, yüksek lisans ve doktora derecesini alan Serpil CULA, akademik hayatına aynı bölümde başlamış olup, 2002 yılından beri Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Sigortacılık ve Risk Yönetimi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Türk İstatistik Derneği Yönetim Kurulu üyesidir. Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesinde Matematiksel İstatistik, Aktüerya Matematiği derslerini vermektedir. Çok sayıda ulusal ve uluslararası makale ve bildiri çalışmaları vardır. Matematiksel İstatistik konusunda kitabı bulunan Serpil CULA,  Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcılığı, Ticari Bilimler Fakültesi Sigortacılık ve Risk Yönetimi Bölüm Başkanlığı ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Sigortacılık ve Risk Yönetimi Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürütmektedir.