Doç. Dr. Özlem Türkşen

turksenE-mail:  turksen@ankara.edu.tr

2002 yılında Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü’nden bölüm ikincisi olarak mezun oldu. 2005 yılında yüksek lisansını, 2011 yılında doktorasını Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İstatistik Anabilim Dalı’nda tamamladı.

Ankara Üniversitesi İstatistik Bölümü’nde Araştırma Görevlisi (2004-2011) ve Dr. Araştırma Görevlisi (2011-2014), Ankara Üniversitesi İstatistik Bölümü Olasılık Teorisi ve Olasılık Süreçleri Anabilim Dalı’nda Yardımcı Doçent (2014-2017) olarak görev yapmıştır. Ankara Üniversitesi İstatistik Bölümü Yöneylem Araştırması Anabilim Dalı’nda 2017 yılından beri Doçent olarak görev yapmaktadır.

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Akreditasyon Komisyon Üyeliği (2015-devam ediyor), Ankara Üniversitesi Kalite Araştırma Alt Komisyon Üyeliği (2017-devam ediyor), Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü Öğrenci Topluluğu Akademik Danışmanlığı (2017-devam ediyor) görevlerini sürdürmekte olup, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü Başkan Yardımcılığı (2017-2018) görevini yapmıştır.

Türk İstatistik Derneği (2005- devam ediyor) ve Yöneylem Araştırması Derneği (2017-devam ediyor) üyelikleri bulunmaktadır.

İstatistiksel analiz, yöneylem araştırması, esnek hesaplama yöntemleri, çok ölçütlü karar verme, bulanık matematiksel modelleme konularında yapmış olduğu yurt içi ve yurt dışı araştırma ve çalışmalarına devam etmektedir. Araştırma konularına yönelik, ulusal-uluslararası proje ve bilimsel toplantı katılımları ile dergi hakemlikleri mevcuttur.