Uluslararası 10. İstatistik Kongresi geniş katılım ve ilgiyle gerçekleştirilmiştir.

Türk İstatistik Derneği ve Ankara Üniversitesi, Uygulamalı Bilimleri Fakültesi ve Fen Fakültesi tarafından ortak işbirliği ile düzenlenen ULUSLARARASI 10. İSTATİSTİK KONGRESİ 6-8 Aralık 2017 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi’nde geniş katılım ve ilgiyle gerçekleştirilmiştir. Kongre, 6 Aralık 1992 yılında Türk ön adını Bakanlar Kurulu kararı ile alan derneğimizin 25. yıldönümüne denk getirilerek bu önemli gün açılışını yapmıştır.

Uluslararası 10. İstatistik Kongresi’nde, İstatistik biliminde çok geniş bir konu yelpazesinde yapılmış olan bilimsel çalışmaların farklı meslek grubu mensupları ile paylaşılması ve her alanda yer alan istatistik biliminin ileriye yönelik olarak çok daha bilinçli bir şekilde kullanımının sağlanması hedeflenmiştir.DSC_3746

Kongre’de Davetli Konuşmacı oturumları, Sözlü bildiri oturumları, Poster sunumları, Panel etkinlikleri yer almıştır. Dernek Başkanı Prof. Dr. Ayşen Apaydın ve Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş yaptıkları açılış konuşmaları kongrenin amacı, önemi ve katkısının yanı sıra; etkinlikler ve geleceğe yönelik çalışmalar hakkında bilgi vermiştir.

DSC_3757

Kongrenin başlangıç günü aynı zamanda Türk İstatistik Derneği’nin Bakanlar Kurulu kararıyla Türk önadını almasının 25. Yıldönümü olduğundan etkinliğin ilk günü bu önemli yıldönümünü kutlamak amacıyla kurucu yönetim kurulu ve önceki başkanlarının katıldığı bir panel düzenlemiştir. “Türk İstatistik Derneği’nin 25. Yılı” özel panelinde derneğin kuruluş süresi, bugüne kadar geçen süreç ile ilgili bilgiler aktarılarak gelecek için öncü olabilecek geçmiş bilgiler paylaşılmış oldu.

Alanlarında tanınmış altı davetli konuşmacı uzmanlık alanlarında yaptıkları konuşmalarla kongreye önemli katkı sağlamışlardır. Prof. Dr. Orhan Güvenen, Doç. Dr. Carlos M. Agra Coelho, Prof. Dr. Maria Ivette Gomes, Prof. Dr. Dimitrios G. Konstantinidis, Prof. Dr. Karl-Theodor Eilese ve Prof. Dr. Ashis Sengupta davetli konuşmacı olduğu oturumlarda yüksek bir katılım sağlanmıştır.

Uluslararası 10. İstatistik Kongresi’nde Bilim Kurulu tarafından yapılan hakem değerlendirmeleri sonucunda 169 çalışma sözlü bildiri ve 14 çalışma poster bildiri olarak kabul edilmiştir. Kabul edilen sözlü bildiriler 36 oturumda düzenlenmiştir. Yerli ve yabancı konuşmacıların yer aldığı 15 oturumda 68 İngilizce çalışma sunulmuştur. Bununla birlikte 101 bildiri, 20 oturumda Türkçe sunulmuştur.

Bilim camiasını, uzmanları, istatistiği kullanan ve istatistiği konuşanları ve bu alanda bilimsel çalışması olan araştırmacıları bir araya getirerek, bilgi akışına ve paylaşımına zemin hazırlanmasının ve bilimsel bir tartışma ortamı yaratılmasının amaçlandığı kongrenin sonuncunda, akademisyen ve saha uzmanı katılımcılardan alınan geri bildirimler ışığında, hedeflenen amaçlara ulaşıldığı görülmüştür.