İsmet TEMEL

E-mail: ismet.temel@tuik.gov.tr

Ismet TEMEL

1967 yılı Aralık ayında Ankara’da doğdu. Ulubatlı Hasan İlk Okulu’ndan 1979 yılında mezun oldu. 1981 yılında Bahçelievler Ortaokulu’nu bitirdi. Bahçelievler Deneme Lisesinden mezun olur olmaz, 1984 yılında Hacettepe Üniversitesi İstatistik bölümünü kazandı. 1987 yılında bir öğretim üyesinin tavsiyesiyle Devlet İstatistik Enstitüsünden burs aldı. Burs karşılığı 1989 yılında Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE) Fiyat İstatistikleri ve İndeksler Şubesinde çalışma hayatına başladı.

1990 yılında Kurum içinde açılan uzman yardımcılığı sınavını kazanarak uzman yardımcılığı ünvanıyla enflasyon rakamları ve fiyat endeksleri üzerine çalışmalarına devam etti.

1991 yılında Yedek Subay olarak askerlik görevini tamamladı. 1992 yılında askerlik görevi dönüşü aynı şubede tekrar çalışma hayatına geri döndü. 1987 ve 1994 temel yıllı Fiyat Endekslerinin kurulması çalışmalarına katıldı. 1994 yılında aynı şubede Müdür Yardımcılığı görevine atandı. 1996 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde Bureau of Labur Statistics’te bir ay süreyle kursa katıldı. 1998 yılında Fiyat İstatistikleri ve İndeksler Şubesinde Müdürlük görevine atandı. 1999 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devlet Planlama Örgütü ile DİE arasında yapılan protokol gereği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için Tüketici Fiyatları İndeksinin kurulmasına danışmanlık yaptı. Aynı yıl Gayrimenkul Fiyat İndekslerinin hedonik yöntemle hesaplanması çalışmalarına katılmış ancak bu çalışma son aşamasına gelmesine rağmen idari nedenlerle tamamlanamamıştır. 2001 yılında 1994=100 Temel Yıllı Kentsel Yerler Düşük Gelirliler Tüketici Fiyatları İndeksi konusunda uzmanlık tezinin kabul edilmesinin ardından 2002 yılında DİE Uzmanı ünvanıyla aynı şubede müdürlük görevini sürdürdü.

2003 yılında Ulaştırma İstatistikleri Şubesi Müdürlüğü görevine getirilmiştir. 2004 yılında Ulaştırma Bakanlığı ile İstanbul Teknik Üniversitesi’nce ortaklaşa yürütülen Ulaştırma Ana Planı Stratejisi’nin hazırlanması çalışmalarında görev almıştır.  2005 yılında ise Dokuzuncu Kalkınma Planı’nın hazırlıkları kapsamında Denizyolu Ulaşımı ve Kent İçi Ulaşımı konularında Özel İhtisas Komisyonları raporlarının yazılması çalışmalarına katılmıştır.

2004 yılına kadar Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerinin üretilmesi için Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM)’den alınarak, Türkiye İstatistik Kurumu’nda (TÜİK) aylık veri girişi yapılan, trafik tescil formlarının, postayolu ile gelen formların TÜİK’e ulaşmaması veya geç gönderilmesi nedeniyle istatistiklerde EGM idari kayıtları ile TÜİK verileri arasında dönemsel farklılıkların ortaya çıkması üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü ile birlikte çalışarak Türkiye İstatistik Kurumu’nda veri girişini durdurarak işgücü ve zaman kaybını önlemiş ve Motorlu Kara Taşıtları istatistiklerinde tutarlılığı sağlamıştır.

Avrupa Birliği (AB) İstatistiklerine uyum çalışmaları kapsamında ülkemizde ilk defa uluslar arası yük sınıflaması (NST) ile uyumlu yük sınıflamasının oluşturulması çalışmalarını yürütmüş, “Demiryolu Yurt İçi Yük Taşımacılığı İstatistikleri”nde kullanılan sınıflamanın AB ve NST ile uyumlu hale getirilmesi çalışmalarına katkı sağlamıştır.

2004 yılında “Denizyolu Yük ve Yolcu Taşımacılığı İstatistikleri”nin yeniden derlenmeye başlanmasını sağlamış ve 2008 yılında denizyolu taşıma istatistiklerinin AB’nin ilgili yönetmeliklerine uyumunun sağlanması çalışmalarını başlatmış ve bu konuda üretilen veri setlerinin hatasız bir şekilde Eurostat’a gönderilmesini başarıyla tamamlamıştır.

2007 yılında “Karayolu Yük Taşımacılığı İstatistikleri” konusunda AB’ne uyumlu istatistiklerin üretilebilmesi amacıyla pilot çalışmanın gerçekleştirilmesi için çalışmıştır. 2010 yılında ise AB ülkelerinin bir çoğunda düzenli olarak yapılan ancak ülkemizde ilk defa uygulanan “Yolcu Hareketliliği İstatistikleri” araştırması çalışmasını başarıyla tamamlamıştır.

2012 yılı başında ise Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin sorumluluğunda yürütülen AB “Havayolu İstatistikleri” konusunda eksik olan “çıkış ve varış noktasına göre havayolu istatistikleri ile uçuş aşamalarına göre havayolu istatistikleri” konusundaki çalışmalara katkı sağlamıştır.

2012 yılı başından itibarende Trafik kazalarında meydana gelen yaralıların 30 gün takibi konusundaki AB istatistikleriyle uyumlu istatistiklerin üretilmesi için TÜİK ölüm istatistikleri formunun değiştirilmesi çalışmalarında bulnmuş ve EGM’nün Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ölüm istatistikleri veri tabanı ile trafik kaza istatistikleri veri tabanının karşılaştırılması çalışmalarına katkıda bulunmuştur.

Mart 2013 tarihinden itibaren TÜİK Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı emrinde ki görevine başlamış ve burada TÜİK Bölge Müdürlükleri ile Merkez teşkilatının performans göstergeleri üzerine çalışmalara katılmıştır.

Orta düzeyde İngilizce bilen İsmet Temel halen Stratejik Planlama İzleme ve Değerlendirme Grubu’nda TÜİK Uzmanı olarak görevine devam etmektedir.