Dr. Furkan BAŞER

E-mail: furkan.baser@gmail.com

Kişisel web sayfasıhttp://www.furkanbaser.com/

FurkanBASER

2004 yılında Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü’nden mezun oldu. 2007 yılında yüksek lisansını, 2013 yılında ise doktorasını Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İstatistik Anabilim Dalı’nda tamamladı. Gazi Üniversitesi, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi’nde Araştırma Görevlisi (2006 – 2013) olarak çalıştı. Halen Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası Ticaret Bölümü’nde görev yapmaktadır. İstatistikçiler Derneği’nde iki dönem (2006 – 2008; 2008 – 2010) yönetim kurulu üyeliği görevlerini sürdürmüştür.

Çok sayıda bilimsel makale ve bildirileri mevcuttur. Uluslararası bilimsel dergilerde hakemlikleri bulunmaktadır. Araştırma ve ilgi alanları; Risk Ölçümü, Sınıflandırılması ve Değerleme, Esnek Hesaplama Yöntemleri ve İstatistiksel Öğrenme Algoritmalarını kapsamaktadır.