Doç. Dr. A. Sevtap KESTEL

E-mail: skestel@metu.edu.tr

sevtapkestelOrta Doğu Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümü’nden lisans, yüksek lisans ve doktorasını tamamlayan Dr. Sevtap Selçuk-Kestel, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı bursu ile devam ettiği St. John’s University-The College of Insurance’den Aktüerya Bilimleri üzerine M.B.A derecesine sahiptir. Aktüer Siciline kayıtlıdır ve Aktüerler Derneği, International Statistics Institute üyesidir ve Türk İstatistik Derneği Başkan Yardımcısıdır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi-İstatistik Bölümü, Darmstadt Technical University- Matematik Bölümü, Albert Ludwigs University Freiburg-Ekonomi Fakültesi, Illinois State University-Matematik Bölümü’nde öğretim üyesi olarak zaman serileri, ekonometri, hayat ve elementer sigorta matematiği, afet sigortaları üzerine dersler vererek araştırma yapmıştır. ODTÜ, Uygulamalı Matematik Enstitüsü Finans Matematiği ve Aktüerya Bilimleri programları başkanlığı ve Enstitü Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.