İstatistik Okur-Yazarlığı Projesi

İstatistik okur-yazarlığının doğuşu ve önem kazanması istatistik bilgisinin üreticisinden çok tüketicisi olacağı düşüncesinden doğmaktadır. Günlük hayatımızı kuşatan istatistiksel bilgiler bunları doğru anlama ve doğru yorumlama ve değerlendirme yetisini geliştirmeyi bir anlamda mecbur kılmaktadır. İstatistiksel verilere olan güven, bir sonucun rastlantısal olmasının yorumlanması gibi diğer bir okur-yazarlık kavramını önemli hale getirmektedir. İstatistik okur-yazarlık ihtiyaç duyulan bilginin karmaşık düzendeki verilerine erişme, tanımlama ve filtreleme becerilerini de kapsar.

Çağdaş bilimsel ve teknolojik olanaklarla, pek çok bilgiye ulaşabilen, kolaylıkla bilgi alışverişinde bulunabilen ve “bilgi toplumu” olarak isimlendirilen günümüz toplumunda istatistik bilincinin oluşması çok önemlidir. Geçmişi ve günümüzü anlayabilmek, geleceği ise öngörebilmek, iyi, daha iyi, en iyi kararları verebilmek için böyle bir bilince gereksinimimiz vardır. Uluslararası üretilmiş bilgi ve istatistiklerin kullanılabilmesi için toplumda istatistik kültürünün geliştirilmesi gerekmektedir. İstatistik kültürü, eğitimi ve istatistik okur-yazarlığı ilköğretimden itibaren ciddi bir şekilde verilmelidir. Geleceğin modern toplumlarında istatistik okur-yazarlığı, kendi dilimizi kullanmak kadar hayatımızı kolaylaştıracak önemde ve gereklikler içerisinde olmalıdır.

        lise                              9-11 yas

Uluslararası İstatistik Yılı kapsamında düzenlenen İstatistik Okur-Yazarlığı Senaryo Yarışmasına katılım ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.